Społeczna odpowiedzialność biznesu – dowiedz się na czym polega

Społeczna odpowiedzialność biznesu – dowiedz się na czym polega

W dzisiejszych czasach przy prowadzeniu działalności gospodarczej nie wystarczy już zwracanie uwagi na tradycyjne aspekty, jak jakość obsługi czy produktów. Wszystko z uwagi na zmieniające się potrzeby świata! Z łatwością można zaobserwować, że przedsiębiorstwa wykazujące zainteresowanie środowiskiem oraz społeczeństwem są lepiej odbierane i doceniane przez klientów. Z uwagi na to warto wiedzieć, czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu.

Na czym polega społeczna odpowiedzialność biznesu?

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR), stanowi swego rodzaju strategię zarządzania przedsiębiorstwem, która pod uwagę bierze nie tylko zysk, ale również dobro otoczenia. Oznacza to, że w dobrowolny sposób uwzględnia się trzy podstawowe aspekty, jakimi są:

 • interesy społeczne,
 • zainteresowanie środowiskowe,
 • zachowanie dobrych relacji z pracownikami.

Niestety, w dzisiejszych czasach wiele firm jest nastawionych na szybki i łatwy zysk, przez co zaniedbuje planetę, nadmiernie zużywa zasoby naturalne czy nie zapewnia dobrych warunków do pracy. Wdrożenie aktywnych działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu sprowadza się do kilku kwestii oraz działań, które zapobiegają wszystkim wymienionych wyżej czynnikom. Co więcej, fakt ten nie pozostanie niezauważony przez stałych, a także potencjalnych klientów. A więc, zastosowanie społecznej odpowiedzialności biznesu w pozytywny sposób może odbić się na renomie marki, przy okazji zwiększając zysk firmy. Jednak nie są to jedyne zalety, dla których warto wdrożyć CSR.

Zalety wdrożenia CSR

Wprowadzenie w przedsiębiorstwie społecznej odpowiedzialności biznesu to strategia win-win, czyli taka, która opiera się na obustronnych korzyściach. Nie inaczej jest w tym przypadku, gdyż zyskuje każdy, kogo dotyczą podjęte działania, a także sama firma. Z badań przeprowadzonych przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym wynika, że firmy stosujące CSR odnoszą liczne korzyści. Jakie dokładnie?

Korzyści dla otoczenia społecznego

Firmy, zarówno duże, jak i małe mogą wdrożyć w swoje działania społeczną odpowiedzialność biznesu. W ten sposób są w stanie przynieść korzyści dla otoczenia społecznego, poprzez:

 • ograniczenie negatywnego wpływu firmy na środowisko,
 • realizowanie celów społecznych, których osiągnięcie bez wsparcia przedsiębiorstwa jest znikome,
 • wzrost poziomu kultury i bezpieczeństwa pracy.

Korzyści dla środowiska

Coraz częściej mówi się o tym, jak ważne jest dbanie o środowisko. Z uwagi na to, wiele firm wprowadza liczne rozwiązania wspierające planetę. Tego rodzaju działania są pozytywnie odbierane przez otoczenie, gdyż pokazują, że przedsiębiorstwo nie jest nastawione tylko na zysk. Dodatkowo wynikają z tego korzyści, takie jak:

 • popularyzowanie idei proekologicznych,
 • racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi i odpadami,
 • zaangażowanie partnerów biznesowych w ramach łańcucha odpowiedzialności środowiskowej.

Korzyści dla pracowników

Opinia pracowników odnośnie przedsiębiorstwa oraz odpowiednie ich traktowanie przekłada się na wydajną pracę. Z uwagi na to warto podjąć również działania zwiększające komfort pracy. Wprowadzenie CSR z uwzględnieniem pracowników zapewnia im wiele korzyści, w tym:

 • wprowadzenie udogodnień na stanowisku pracy,
 • dodatkowe kursy i szkolenia,
 • dodatkowa opieka medyczna,
 • wysoka jakość udogodnień socjalnych,
 • równouprawnienie w zakresie zajmowanych stanowisk i wynagrodzeń.

Korzyści ekonomiczne

Wdrożenie społecznej odpowiedzialności biznesu przynosi przedsiębiorstwu bezpośrednie korzyści ekonomiczne. Wśród nich wyróżnić można:

 • wyższą sprzedaż,
 • lepsze wykorzystanie majątku trwałego oraz kapitału ludzkiego,
 • wyższą płynność bieżącą,
 • większe inwestowanie przeliczeniu na jednego pracownika.

Przykłady działań społecznej odpowiedzialności biznesu

Decydując się na wprowadzenie CSR, wiele firm zastanawia się, od czego tak naprawdę zacząć. Jak się okazuje, przykładów aktywności prospołecznej jest bardzo dużo – mogą się one opierać zarówno na finansowym wsparciu, jak i angażowaniu się w konkretne akcje. Za przykład posłużyć może, chociażby:

 • wsparcie dla niepełnosprawnych sportowców,
 • szerzenie aktywności proekologicznej, np. sadzenie drzewek
 •  wspieranie nowych technologii przyjaznych dla środowiska,
 • szerzenie równouprawnienia, np. poprzez zwiększenie udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych,
 • wspomaganie osób ciężko chorych z trudną sytuacją finansową w okolicy,
 • pomoc w szerzeniu profilaktyki chorób,
 • zapewnienie kursów lub dodatkowej edukacji kadry.

Istnieje wiele różnych sposobów, na pomoc społeczeństwu. Organizowanie akcji charytatywnych czy zbiórek dla lokalnej szkoły jest świetnym pomysłem, aby wspomóc lokalnych mieszkańców. Jednak warto pamiętać jedno – każde działanie podjęte w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu świadczy w pozytywny sposób o firmie.

Zdecydowana większość Polaków chce pomagać innym, z uwagi na co docenia się zaangażowanie zarówno małych, jak i dużych firm w aktywności prospołeczne. Co więcej, wynika z tego więcej korzyści niż strat, dlatego warto już dziś wprowadzić społeczną odpowiedzialność biznesu!

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też

Outsourcing usług obsługi klienta: Jak budować lojalność klientów poprzez profesjonalną obsługę?

Outsourcing usług obsługi klienta: Jak budować lojalność klientów poprzez profesjonalną obsługę?

Outsourcing usług księgowych dla małych firm

Outsourcing usług księgowych dla małych firm

Zalety i wady outsourcingu usług IT

Zalety i wady outsourcingu usług IT

Czy opłaca się korzystać z usług utrzymania czystości?

Czy opłaca się korzystać z usług utrzymania czystości?

Jak sprawić, aby nasi pracownicy czuli się docenieni?

Jak sprawić, aby nasi pracownicy czuli się docenieni?

Testowanie aplikacji internetowej – jak to wygląda?

Testowanie aplikacji internetowej – jak to wygląda?

aa