Zatrudnienie osób nieletnich – sprawdź zasady

Zatrudnienie osób nieletnich – sprawdź zasady

Coraz więcej nieletnich decyduje się na podjęcie dorywczej pracy. Większość z nich robi to w celu zarobienia dodatkowych, własnych pieniędzy w okresie wakacyjnym. Pracodawcy mają do nich skrajne podejścia – niektórzy cieszą się z oszczędności z tym związanych, a inni boją się konieczności spełnienia kilku istotnych zasad dotyczących pracowników młodocianych. O jakich warunkach mowa?

Pracownik młodociany, czyli jaki?

Za pracownika młodocianego uważa się osobę pomiędzy 15. a 18. rokiem życia. To jednak nie jedyny warunek, który nieletni musi spełnić, aby móc rozważać jego kandydaturę. Pracodawca może bowiem zatrudnić jedynie te osoby, które ukończyły co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową i przedstawią świadectwo lekarskie potwierdzające, że dana praca nie zagraża ich zdrowiu. Oczywiście – jak w wielu przypadkach – są odstępstwa od tej reguły. Można zatrudnić młodocianego, który nie ukończył jeszcze ośmioletniej szkoły podstawowej i nie ma 15 lat, natomiast jest to możliwe wyłącznie w celu przygotowania zawodowego.

Praca dla osób nieletnich

Warto pamiętać, iż praca w przypadku dziecka do 16. roku życia, która nie jest przygotowaniem zawodowym, może być wykonywana jedynie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność artystyczną, reklamową, kulturalną lub sportową. Pracownik młodociany, czyli ten, który nie ukończył jeszcze 18. roku życia, może być zatrudniony do przyuczenia zawodowego lub do prac lekkich. Najczęściej wybieranym zajęciem przez nastolatków jest praca sezonowa przy zbiorze owoców, praca w restauracji oraz rozdawanie ulotek. Nierzadko zdarza się również, iż osoby młode decydują się na zawód hostessy lub hosta, która polega na osobistym promowaniu produktów lub usług danej firmy. Rozporządzenie zawiera katalog czynności, których młodociani nie mogą wykonywać i to właśnie tym w pierwszej kolejności powinni kierować się pracodawcy. Wśród nich wyróżnia się zajęcia związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, wymagające stałej, wymuszonej i niewygodnej pozycji, zagrażające rozwojowi psychicznemu, stwarzające zagrożenie wypadkowe, a także narażające na szkodliwe czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne.

Jakie warunki powinien spełnić pracodawca zatrudniający osobę nieletnią?

Najważniejsze w kwestii zatrudnienia osób nieletnich jest to, aby praca w żaden sposób nie kolidowała z nauką oraz nie utrudniała im spełniania obowiązku szkolnego. Oznacza to, iż pracodawca nie powinien wymuszać na swoim młodocianym pracowniku wykonywania konkretnej liczby godzin w miesiącu. Czas pracy jest również ściśle określony dobowo – młodociany nie może pracować w godzinach nadliczbowych, a więc jego dzienne maksimum to 8 godzin. Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia nieletniemu szczególnej ochrony zdrowia polegającej między innymi na stworzeniu dogodnych, niestwarzających zagrożenia warunków pracy, organizowaniu regularnych przerw oraz na zapewnieniu nadzoru wykonywanych obowiązków. Młodociany przed przyjęciem do pracy podlega wstępnym badaniom lekarskim, a w czasie zatrudnienia muszą zostać wykonane badania okresowe i kontrolne. Co ważne i, w wielu przypadkach, bardzo zachęcające, pracodawcy są zwolnieni z opłacania składek za pracowników młodocianych na Fundusz Pracy.

Zatrudnienie pracownika młodocianego ma swoje zalety i wady. Choć wiąże się to ze spełnieniem niestandardowych warunków, niekiedy warto dać takiej osobie szansę. W wielu przypadkach to właśnie oni okazują się być niezastąpionymi pracownikami, którzy bezbłędnie wywiązują się ze swoich obowiązków.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też

Outsourcing usług obsługi klienta: Jak budować lojalność klientów poprzez profesjonalną obsługę?

Outsourcing usług obsługi klienta: Jak budować lojalność klientów poprzez profesjonalną obsługę?

Outsourcing usług księgowych dla małych firm

Outsourcing usług księgowych dla małych firm

Zalety i wady outsourcingu usług IT

Zalety i wady outsourcingu usług IT

Czy opłaca się korzystać z usług utrzymania czystości?

Czy opłaca się korzystać z usług utrzymania czystości?

Jak sprawić, aby nasi pracownicy czuli się docenieni?

Jak sprawić, aby nasi pracownicy czuli się docenieni?

Testowanie aplikacji internetowej – jak to wygląda?

Testowanie aplikacji internetowej – jak to wygląda?

aa