Czym jest technologia blockchain?

Czym jest technologia blockchain?

Blockchain, stanowi termin, z którym coraz więcej osób się spotyka, jednak do końca wie, co dokładnie oznacza. Mamy tutaj do czynienia ze zdecentralizowanym systemem, zwanym inaczej łańcuchem bloków, który jest uznawany za technologię pozwalająca na przesyłanie i przechwytywanie informacji o transakcjach internetowych. Na czym dokładnie opiera się działanie blockchain i jakie jest jego zastosowanie?

Blockchain – na czym polega?

Najogólniej mówiąc technologia blockchain, scharakteryzować można jako cyfrową księgę rachunkową. Dzięki niej możliwe jest zapisywanie oraz przechowywanie wszelkich informacji na ich temat. Wyróżnia się tutaj zakup waluty (lub kryptowaluty), a także sprzedaż lub kupno wytworzonej energii elektrycznej, udziałów czy akcji. Za charakterystyczną cechę blockchain uznaje się decentralizację, dzięki której do prawidłowego funkcjonowania systemu nie jest potrzebny centralny komputer lub inny, główny element infrastruktury. Jest to możliwe z uwagi na fakt, iż wszelki dane zapisywane są przez poszczególnych użytkowników między sobą, bez udziału centralnego systemu. Zapisanie informacji w postaci następujących po sobie blokach danych, pozwala na prowadzenie zbiorowej, zdecentralizowanej księgi rachunkowej transakcji.

W praktyce każdy komputer może stać się aktywnym uczestnikiem – przesyłając i uwierzytelniając transakcje. Warto jednak zaznaczyć, że wówczas dostępny jest tylko wgląd w osobiste transakcje. Tak skomplikowana technologia nie istniałaby bez człowieka. Pierwotna koncepcja, na której opiera się blockchain, została opracowana i zaprezentowana w 1991 roku przez Stuarta Habera i W. Scotta Stornettę. Finalnie jednak nie zostało to wykorzystane komercyjnie, a patent wygasł w 2004 roku. Następnie, w 2008 roku przedstawiono dokument techniczny zakładający zdecentralizowanie sieci peer-to-peer o nazwie bitcoin. Już w 2009 roku projekt, za który odpowiedzialna była osoba lub grupa osób o pseudonimie Satoshi Nakamoto ruszył i funkcjonuje do dzisiaj. Warto również zaznaczyć, że blockchain to nie bitcoin, który stanowi rodzaj wirtualnej waluty, a jedynie jest wykorzystywany do rejestrowania i weryfikowania wszelkich transakcji z nim związanych.

Blockchain – wady i zalety

Nie da się zaprzeczyć, że technologia blockchain ma ogromny, wręcz nieograniczony potencjał, jako zdecentralizowana forma prowadzenia dokumentacji. Jednak warto dokładnie przeanalizować obie jej strony, czyli wziąć pod uwagę zarówno zalet, jak i wady. Co wśród nich można wyróżnić?

Blockchain – zalety

 • decentralizacja – dane nie są przechowywane w jednej lokalizacji, a łańcuchy bloków są kopiowane i rozprowadzane w sieci komputerów, co sprawia, że trudno jest nimi manipulować,
 • redukcja kosztów – blockchain eliminuje potrzebę weryfikacji przez osoby trzecie,
 • wydajność – blockchain funkcjonuje przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, a także usprawnia transakcje transgraniczne,
 • prywatność – dokonywane płatności są poufne, jednak nie anonimowe, gdyż przy dokonywaniu transakcji w łańcuchu bloków zapisywany jest klucz publiczny, a nie dane osobowe,
 • bezpieczeństwo – po zarejestrowaniu transakcji, jej autentyczność musi być zweryfikowana przez sieć blockchain i dopiero wtedy może zostać dodana do łańcucha w postaci bloków, co dodatkowo wiąże się z unikalnym skrótem wraz z hashem bloku,
 • duża dokładność – przeprowadzone transakcje zatwierdza sieć tysięcy, a nawet milionów komputerów, przez co eliminowany jest błąd ludzki.

Blockchain – wady

 • koszty związane z wydobyciem kryptowalut – do wydobycia kryptowalut stanowiących jego implementacją potrzebna jest duża moc obliczeniowa, z którą wiążą się bezpośrednio wyższe opłaty za zużytą energię elektryczną,
 • ograniczona ilość transakcji na sekundę – aby dodać nowy blok do łańcucha, w przypadku Bitcoina zajmuje to około dziesięciu minut,
 • wykorzystanie w nielegalnych działalnościach czy też podatność na ataki hakerskie, których nie można całkowicie wykluczyć.

Blockchain – zastosowanie

Technologia blockchain sprawdza się na wielu płaszczyznach, w tym w przypadku umów inteligentnych, które w znaczny sposób pomagają w negocjacjach związanych z porozumieniami. Ich działanie opiera się na jasno postawionych warunkach, na które użytkownicy się zgadzają, a następnie, po ich spełnieniu, są automatycznie realizowane.

Innym przykładem zastosowania blockchain są kryptowaluty stanowiące jego implementację. Umożliwia im to funkcjonowanie bez konieczności posiadania centralnego organu, a także przekłada się na eliminowanie wszelkich opłat związanych z dokonywaniem transakcji. Technologia ta sprawdzi się również w czasie wyborów, w celu wyeliminowania oszustw związanych z fałszowaniem głosów wyborczych. W końcu ich przechowywanie jako bloków w łańcuchu w znaczący sposób eliminuje ryzyko manipulacji. Dodatkowo zapewnia to przejrzystość oraz natychmiastowe wyniki. Oprócz tego technologia blockchain znajdzie zastosowanie w sektorze:

 • opieki zdrowotnej, np. w celu bezpiecznego przechowywania dokumentacji medycznej,
 • transportu, np. poprzez rejestrowanie pochodzenia zakupionych materiałów,
 • bankowym, np. umożliwiając realizowanie przelewów o każdej godzinie i niezależnie od dnia tygodnia,
 • nieruchomości, np. usprawniające proces rejestracji praw własności poprzez wyeliminowanie potrzeby fizycznego śledzenia dokumentów.

Tak naprawdę rewolucja blockchain dopiero nadchodzi, gdyż w obecnej chwili rządy wielu państw inwestują coraz to większe pieniądze w rozwój technologii z jego wykorzystaniem. W końcu, wbrew pozorom jest to niezwykle skomplikowany system z ogromnym potencjałem.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też

Dlaczego warto skorzystać z pomocy przy rekrutacji pracowników?

Dlaczego warto skorzystać z pomocy przy rekrutacji pracowników?

Outsourcing systemów informatycznych – jakie są zalety?

Outsourcing systemów informatycznych – jakie są zalety?

Outsourcing usług obsługi klienta: Jak budować lojalność klientów poprzez profesjonalną obsługę?

Outsourcing usług obsługi klienta: Jak budować lojalność klientów poprzez profesjonalną obsługę?

Outsourcing usług księgowych dla małych firm

Outsourcing usług księgowych dla małych firm

Zalety i wady outsourcingu usług IT

Zalety i wady outsourcingu usług IT

Czy opłaca się korzystać z usług utrzymania czystości?

Czy opłaca się korzystać z usług utrzymania czystości?

aa