Polityka prywatności

 1. Korzystanie ze strony www.outsourcer.pl, w szczególności wysłanie zapytania przez formularz kontaktowy może wymagać podania danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.
 2. Administratorem danych osobowych jest Borbis Media Sp. z o. o., ul. Poznańska 56/2, 60-853 Poznań, NIP 781-202-07-69.
 3. Niepodanie wymaganych danych podczas wypełniania formularza kontaktowego uniemożliwi kontakt z serwisem www.outsourcer.pl
 4. Przekazane nam dane będą wykorzystywane wyłącznie do celu, w jakim zostały przekazane, czyli do odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 5. Strona www.outsourcer.pl zawiera linki zewnętrzne, przekierowujące na zewnętrzne serwisy i do sklepów internetowych. Po przejściu przez użytkownika na serwisy zewnętrzne, jego dane osobowe przestają być przetwarzane przez Administratora, w związku z tym niniejsza Polityka prywatności nie obowiązuje, a obowiązują zasady ochrony danych osobowych opisane w politykach prywatności na tych stronach.
 6. Administrator zbiera dane z należytą starannością, na czas wykonania czynności wskazanych w punkcie 4 i realizacji wynikających z tych czynności usług.
 7. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych zostały wdrożone procedury wewnętrzne określone przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r., których celem jest uniemożliwienie udostępnienia tych danych osobom nieupoważnionym.
 8. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępnione instytucjom upoważnionym z mocy prawa, które są uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów (np. organom ścigania).
 10. Zebrane dane osobowe mogą, w związku z realizacją czynności wymienionych w punkcie 4 zostać powierzone przez Administratora danych osobowych podmiotom trzecim, które są Procesorami tych danych osobowych tylko jeśli Administrator zawarł z tymi podmiotami umowy powierzenia danych osobowych.
 11. Każdy Procesor ma prawo przetwarzać powierzone dane osobowe tylko w imieniu Administratora i w celu wyraźnie określonym w wskazanych wyżej umowach powierzenia. Procesorami danych osobowych są współpracujące z Administratorem kancelarie rachunkowe, firmy hostingowe oraz operatorzy innych usług, niezbędnych do wykonywania czynności wskazanych w punkcie 4.
 12. Każda osoba fizyczna, która przekazała dane poprzez stronę www.outsourcer.pl ma prawo dostępu do tych danych, a także do ich modyfikacji, usunięcia i zażądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Każda osoba, która przekazała swoje dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Dane w formie elektronicznej będą przechowywane na zabezpieczonych hasłami serwerach, nośnikach oraz w systemach informatycznych dzierżawionych przez Administratora od Procesorów danych osobowych – firm hostingowych i serwisów online w oparciu o odrębne umowy.
 14. Dane w formie papierowej będą przechowywane w zamkniętych szafach, w pomieszczeniach zabezpieczonych dodatkowym zamknięciem na klucz oraz systemem alarmowym, do których dostęp będą miały jedynie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych.
 15. Dane będą przechowywane od momentu ich przekazania i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu zakończenia realizacji czynności wymienionych w punkcie 4, maksymalnie do czasu zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora lub dłużej, jeśli wymagają tego odrębne przepisy, w szczególności: dane księgowe – do 5 lat od daty wystawienia dokumentów.
 16. Dane użytkowników strony www.outsourcer.pl mogą podlegać profilowaniu w celach marketingowych, w tym do wyświetlania najlepiej dopasowanych treści do oczekiwań użytkownika, przy wykorzystaniu zewnętrznych mechanizmów analitycznych opierających swoje działanie o zbierane pliki cookies, takich jak Google Analytics, Google Adwords, mechanizm Piksel Facebooka i inne. Na stronie www.outsourcer.pl wykorzystywane są tylko te mechanizmy, których właściciele posiadają certyfikaty, procedury lub inne formy potwierdzenia przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi na terenie UE przepisami o ochronie danych osobowych.
 17. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na profilowanie, powinien opuścić stronę www.outsourcer.pl oraz usunąć pliki cookies z przeglądarki. Użytkownik może usunąć pliki cookie Google na swoim koncie w sekcji Ustawienia reklam: https://myaccount.google.com/privacy#ads i ograniczyć emisję reklam, a także usunąć swoje dane z bazy Analytics, korzystając z wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 18. Strona www.outsourcer.pl zbiera automatycznie wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies, czyli niewielkich plikach z informacjami zapisywanymi na urządzeniu użytkownika.
 19. Informacje zapisane w plikach cookies to anonimowe dane statystyczne dotyczące ruchu użytkownika w serwisie. Żadne z nich nie pozwalają na identyfikację użytkownika.
 20. Przeglądarka internetowa automatycznie usuwa pliki cookies, dla których upłynął termin ważności. Można też samodzielnie usunąć pliki cookies z przeglądarki w dowolnym momencie.
 21. Pliki cookies trwałe pozostają na urządzeniu przez dłuższy okres czasu (np. rok), a pliki sesyjne usuwane są po zamknięciu przeglądarki internetowej.
 22. Użytkownik może w opcjach przeglądarki zablokować przyjmowanie plików cookies ze strony www.outsourcer.pl. Stosowanie takich ograniczeń może jednak doprowadzić do nieprawidłowego funkcjonowania strony www.outsourcer.pl.

 

aa