Lean Management – na czym polega?

Lean Management – na czym polega?

Lean Management to filozofia, która powstała na skutek stale rozwijających się przedsiębiorstw i rosnących z tego powodu potrzeb. Dowiedz się, na czym polega i jak wprowadzić ją do swojej firmy.

Lean Management – co to?

Lean Management to działania, mające na celu zminimalizowanie marnotrawstwa materiałów (czyli surowców) oraz zbędnych działań i czynności podczas produkcji. W zamian za to, należy skupić się na całkowitym wykorzystaniu dostępnych zasobów. Zasady towarzyszące tej koncepcji, można wykorzystać w wielu branżach, np. w przedsiębiorstwach produkcyjnych, urzędach czy biurach oraz w szerokiej skali działań. Proces wdrażania Lean Management w życie firmy ma wiele zalet. Usprawni działania przedsiębiorstwa, zwiększy produktywność i, jak głosi jego idea, pozwoli na ograniczenie zużycia tworzyw.

Zasady Lean Management

Sposób działania, czyli pięć zasad, do których należy się stosować, wprowadzając Lean Management, został określony w książce pl. Lean Thinking autorstwa Jamesa Womacka i Daniela Jonesa. Są to:

 1. Wartość

  Według, której należy wyeliminować działania w procesie produkcji, które nie wpływają na rangę wytwarzanego przedmiotu. Głosi, że wartość to ogół czynności, za które potencjalny klient by zapłacił.

 2. Mapowanie strumienia wartości

  (ang. Value Mapping VSM)
  Polega na zastanowieniu się nad wszystkimi działaniami, od początku produkcji do samego końca i stworzeniu na ten temat mapy. Bierze ona pod uwagę straty, które są niezbędne oraz te, spowodowane przez czynności, które można wyeliminować.

 3. Ciągły przepływ

  W ramach tej idei należy sprawić, by produkcja była płynna, bez zakłóceń i przerw. Pozwoli to zminimalizować straty transportowe lub te wywołane czekaniem.

 4. System ssący

  (ang. pull)
  Jest to wykonywanie pracy w sytuacji, w której jest taka potrzeba. Zgodnie z tą zasadą, wszelka nadprodukcja stanowi stratę, a gromadzenie zapasów jest marnotrawieniem.

 5. Doskonalenie

  Głosi, że wdrażanie Lean Management to nieustanne poszukiwanie najlepszych rozwiązań i doskonalenie (ang. continuous improvement, jap. kaizen). Należy cały czas szukać skuteczniejszych metod i usprawniać te dobre.

Wprowadzanie tych zasad może wydawać się trudne. Jednak stopniowe i rozważne korzystanie z nich, może znacznie zmienić naszą firmę i jej działanie.

Przykładowe narzędzia używane w Lean Management

W ramach filozofii Lean Management, powstało wiele przydatnych narzędzi, dzięki którym wdrażanie wyżej wymienionych zasad stanie się prostsze. Podstawowe z nich to:

 • 5S – skrót od sortowania, systematyki, sprzątania, standaryzacji i samodoskonalenia. Pozwoli nam przygotować miejsce, zachować porządek i zorganizować pracę.
 • JIT (ang. Just In Time) – pozwala zorganizować proces produkcji w taki sposób, by materiały były dostępne wtedy, kiedy są potrzebne i w odpowiedniej ilości.
 • SMED (ang. Single Minute Exchange of Die) – polega na skróceniu czasu, potrzebnego na uzbrojenie maszyn.
 • Poka-Yoke – podejście polegające na stwierdzeniu, że winę za błędy ponoszą niepoprawne procedury i zła organizacja, a nie ludzie. Dlatego dopiero zmiana działań zminimalizuje ich popełnianie.
 • Zarządzanie wizualne – polega na czytelnym i jasnym przekazie informacji o wykonywanych procesach. Dzięki temu, pracownicy są lepiej poinformowani i nie popełniają tylu błędów.

Do innych popularnych narzędzi należą również:

 • Kaizen – polega na wprowadzaniu zmian stopniową, metodą małych kroków.
 • TPM (ang. Total Productive Maintenance) – angażowanie wszystkich pracownikach, niezależnie od ich zadań, w celu wzrostu efektywności.
 • Six Sigma – używanie narzędzi statystycznych, aby zmniejszyć koszty i poprawić jakość.
 • Praca standaryzowana – polega na prostym i efektywnym wykonywaniu powierzonych zadań, opisanych przez procedury.
 • Program sugestii pracowniczych – pozwala na poznanie opinii pracowników i korzystania z ich rad.
 • DFMA (ang. Design for Manufacture and Assembly) – celem jest wytwarzanie produktów w prosty sposób, co wpływa na ich niską cenę.

Warto zainteresować się kulturą Lean Management, ponieważ jej działania zaowocują poprawą działalności firmy na wielu płaszczyznach. Wprowadzenie jej do swojego biznesu na pewno przyniesie mu oraz pracownikom wiele korzyści.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też

Outsourcing usług obsługi klienta: Jak budować lojalność klientów poprzez profesjonalną obsługę?

Outsourcing usług obsługi klienta: Jak budować lojalność klientów poprzez profesjonalną obsługę?

Outsourcing usług księgowych dla małych firm

Outsourcing usług księgowych dla małych firm

Zalety i wady outsourcingu usług IT

Zalety i wady outsourcingu usług IT

Czy opłaca się korzystać z usług utrzymania czystości?

Czy opłaca się korzystać z usług utrzymania czystości?

Jak sprawić, aby nasi pracownicy czuli się docenieni?

Jak sprawić, aby nasi pracownicy czuli się docenieni?

Testowanie aplikacji internetowej – jak to wygląda?

Testowanie aplikacji internetowej – jak to wygląda?

aa