Jakie są jego rodzaje outsourcingu?

Jakie są jego rodzaje outsourcingu?

Wiele firm decyduje się na korzystanie z zewnętrznych źródeł, czyli tak zwanego outsourcingu. Mają szerokie zastosowanie, które dobiera się na podstawie aktualnych potrzeb firmy, a różnicuje się je ze względu na poszczególne czynniki. Nie zmienia to faktu, że każda zastosowana forma outsourcingu ma swoje wady oraz zalety. Czym tak naprawdę jest outsourcing i jaki może mieć wpływ na działalność gospodarczą?

Co to jest outsourcing?

Outsourcing, czyli z angielskiego out – poza i source – źródło oznacza nic innego, jak zjawisko dotyczące wydzielania i zlecania podmiotom zewnętrznym (innym firmom, czyli zleceniobiorcom) wykonywanie zadań, jakie dotychczas realizowane były przez pracowników danego przedsiębiorstwa. Takie działania są coraz częściej obserwowane wśród polskich przedsiębiorców oraz instytucji, ponieważ pozwalają skoncentrować pracę na zasadniczych celach prowadzonej działalności gospodarczej. To właśnie w ten sposób sztab zarządzający oraz konkretni pracownicy mogą w spokoju skupić się na swoich działaniach. Outsourcing pozwala także zwiększyć wydajność funkcjonującej firmy, ponieważ zadanie to wykonują osoby wyspecjalizowane w konkretnej dziedzinie. Za przykład posłużyć może zlecenie firmie zewnętrznej, prowadzenia księgowości. W ten sposób czas zostaje zaoszczędzony, nie trzeba specjalnie zatrudniać w pełnym wymiarze godzin pracownika oraz istnieje stuprocentowa pewność, że jest dobrze prowadzona. Przedmiotem outsourcingu może być praktycznie każde zadanie, jakie zlecimy firmie zewnętrznej do wykonania, jednak najczęściej wyróżnia się tutaj rachunkowość, dział prawny oraz logistykę. Zaliczyć można także zlecenie:

Wady i zalety outsourcing

Outsourcing to wygodne rozwiązanie, na które decyduje się naprawdę wiele przedsiębiorstw. Jednak zanim podejmie się takie działanie, warto wiedzieć jakie ma wady oraz zalety. Przede wszystkim wśród zalet wymienić można możliwość skoncentrowania się na celach firmy, skorzystanie z wiedzy eksperta poprzez oddanie danego stanowiska (a czasem nawet i całego działu) czy obniżenie i bardziej efektywna kontrola kosztów operacyjnych. Wydawać by się mogło, że jest to bardzo przydatne i dobre rozwiązanie, jednak wiąże się ono z pewnym ryzykiem. Właśnie z niego wynikają wady, takie jak możliwość poniesienia znaczących strat czy ryzyko wycieku danych poufnych firmy. Decydując się na outsourcing warto najpierw samemu przeanalizować, czy dane zadanie przedsiębiorstwo może samo zrealizować, czy faktycznie potrzebuje zlecić to zadanie firmie zewnętrznej.

Rodzaje outsourcing

Wyróżnić można wiele różnych modeli outsourcingu, a każdy z nich różni się od siebie. Wybór tego właściwego zależy od tego, co chce się osiągnąć oraz jak duże ma być zlecenie. Z uwagi na to outsourcing dzieli się ze względu na lokalizację lub zakres zlecenia.

Outsourcing onshore

Wykonanie danej usługi w kraju klienta. Oznacza to, że zarówno zleceniodawca, jak i zleceniobiorca są w tym samym kraju, jednak mogą znajdować się w różnych jego rejonach. Ten rodzaj outsourcingu przydaje się, kiedy dane zlecenie dotyczy spraw delikatnych, jak np. zarządzania danymi medycznymi czy finansowymi, ponieważ tutaj dochodzi jeszcze obowiązek ochrony danych osobowych.

Outsourcing nearshore

Zlecenie pracy w kraju bliskim lub sąsiadującym z krajem zleceniodawcy. Takie rozwiązanie przynosi spore oszczędności oraz nie sprawia problemów, jakie mogą wynikać z barier kulturowych lub podróży – wystarczy przejechać przez granicę, a nie np. lecieć samolotem wiele godzin. Pozwala to także uniknąć różnic w strefie czasowej.

Outsourcing offshore

Dotyczy ono wykonania pracy w państwie oddalonym od kraju zleceniodawcy. Może to być zlecenie kierowane np. do Indii czy Wielkiej Brytanii. Wybiera się wtedy kraje, które zapewniają najlepszą kombinację kosztów oraz efektywności zarówno w kraju zleceniodawcy, jak i zleceniobiorcy.

Outsourcing indywidualny

W tym przypadku zlecenie dotyczy pojedynczych stanowisk pracy. Oznacza to, że zlecamy wykonanie np. strony internetowej przez projektanta czy analizę finansową przez analityka. Outsourcing indywidualny jest najprostszą formą outsourcingu, w której angażuje się współpracowników obsługujących poszczególne stanowiska. Ta forma przydaje się, kiedy jest chce się zlecić jedno zadanie, do którego nie trzeba zatrudniać pracownika w pełnym wymiarze godzin.

Outsourcing funkcjonalny

Polega na zleceniu określonej dziedziny funkcjonowania organizacji. Oznacza to, że zleca się nie pojedyncze stanowisko, a cały dział np. zarządzanie zobowiązaniami, koordynowanie zakupów czy rozliczanie płac. Można uznać to za odpowiednik outsourcing indywidualnego, tylko że na poziomie zespołu ludzi, którzy zajmują się daną dziedziną. Wykorzystuje się to najczęściej ze względu na specjalistyczną wiedzę, której brakuje zleceniodawcy lub poprzez chęć zaoszczędzenia.

Outsourcing kompetencyjny

wymaga działań związanych z podejmowaniem decyzji dotyczących całej firmy. Oznacza to, outsourcing kompetencyjny odbywa się na wyższym szczeblu, aniżeli funkcjonalny, ponieważ tutaj zleceniobiorca kontroluje przepływ produktów lub usług przez firmę zleceniodawcy, czyli wymaga zlecenia wielu różnych funkcji na raz. Za przykład posłużyć może outsourcing logistyki, rozliczanie płac czy rozwój technologii. Ten model zakłada duże zaufanie wobec zleceniobiorcy ponieważ każdy błąd może wpłynąć w sposób negatywny na firmę zleceniodawcy.

Korzystanie z usług firm zewnętrznych może w korzystny sposób wpłynąć na działalność gospodarczą, jednak nie da się ukryć, że wiąże się z pewnym ryzykiem poniesienia strat. Aby uniknąć oszustwa czy doprowadzenia do sporu warto dokładnie sprawdzić, z kim ma się do czynienia oraz jak w jaki sposób działa dana firma zewnętrzna.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też

Outsourcing usług obsługi klienta: Jak budować lojalność klientów poprzez profesjonalną obsługę?

Outsourcing usług obsługi klienta: Jak budować lojalność klientów poprzez profesjonalną obsługę?

Outsourcing usług księgowych dla małych firm

Outsourcing usług księgowych dla małych firm

Zalety i wady outsourcingu usług IT

Zalety i wady outsourcingu usług IT

Czy opłaca się korzystać z usług utrzymania czystości?

Czy opłaca się korzystać z usług utrzymania czystości?

Jak sprawić, aby nasi pracownicy czuli się docenieni?

Jak sprawić, aby nasi pracownicy czuli się docenieni?

Testowanie aplikacji internetowej – jak to wygląda?

Testowanie aplikacji internetowej – jak to wygląda?

aa