Czym różni się outsourcing od offshoringu?

Czym różni się outsourcing od offshoringu?

Outsourcing czy offshoring? Wiele osób używa tych pojęć zamiennie. Chociaż obydwa procesy odnoszą się do zarządzania firmą, koniecznie powinniśmy znać różnice, jakie między nimi występują.

Czym jest outsourcing?

Pojęcie outsourcingu pochodzi z języka angielskiego i jest skrótem od słów outside-resource-using, które przetłumaczyć można jako wykorzystywanie źródeł i zasobów wewnętrznych czy też obsługę zewnętrzną. Najprościej mówiąc, omawiany proces polega na oddelegowaniu części zadań np. zewnętrznej firmie, lecz nie tylko. Zazwyczaj outsourcing stosuje się do zadań, które nie dotyczą bezpośrednio głównych celów danego przedsiębiorstwa. Stosowany jest między innymi, kiedy zależy nam na zminimalizowaniu kosztów związanych ze stworzeniem nowego działu, a także kształceniem wyspecjalizowanej kadry. Drugą kwestią jest też możliwość skupienia się na głównych zadaniach działalności, bez konieczności przejmowania się sprawami bardziej pobocznymi. Często też, oddelegowanie pewnych obowiązków firmie zewnętrznej sprawia, że mamy możliwość korzystania ze specjalistycznej wiedzy czy też nowoczesnych technologii, do której nie mielibyśmy dostępu w naszej organizacji.

Outsourcing: jakie znamy rodzaje?

Istnieją różne rodzaje outsourcingu. Najczęściej przytaczanym podziałem jest ten, na: indywidualny, funkcjonalny i kompetencyjny. Pierwszy wskazany polega na oddelegowaniu jedynie pojedynczych stanowisk, np. zlecenie przygotowywania grafik zewnętrznemu grafikowi spoza naszej działalności. Drugi z kolei, a mianowicie, funkcjonalny dotyczy przekazania konkretnych działów firmy, innej organizacji, gdzie pracownicy często mają znacznie szerszą wiedzę i bardziej nowoczesne narzędzia. Łączy się to też z oszczędzaniem środków, które trzeba byłoby poświęcić na stworzenie nowego działu. Ostatni, czyli outsourcing kompetencyjny odnosi się do zlecania firmie zewnętrznej podejmowania konkretnych decyzji, np. będzie to logistyka czy też planowanie procesów produkcji. Innym podziałem będzie ten, ze względu na miejsce delegowania zadań. Najpopularniejszym jest outsourcing zewnętrzny, gdzie konkretne czynności przejmuje zewnętrzna jednostka. Mianem outsourcingu kapitałowego określa się sytuację, gdzie wewnątrz firmy tworzona jest dodatkowa spółka, która zajmuje się konkretną gałęzią działalności całej organizacji. Podziałem, który warto też przytoczyć będzie ten pełny (przekazanie określonych obowiązków w całości) i selektywny. Outsourcing dotyczy zazwyczaj takich branż, jak:

Outsourcing, z biegiem czasu zaczął przybierać różne formy. Wskazać można tutaj, chociażby insourcing, gdzie w obrębie własnej działalności wydziela się osobną jednostkę do tego, aby wykonywała ona zadania, których ze względu na ich wagę nie można powierzyć firmie zewnętrznej. Inną opcją jest co-sourcing, gdzie do wykonania określonych działań deleguje się pracowników mających wiedzę specjalistyczną z danego zakresu.

Na czym polega offshoring?

Offshoring określa się mianem odmiany outsourcingu, który polega na przeniesieniu np. produkcji poza granicę naszego kraju. Zazwyczaj są to działania, na które decydują się firmy posiadające już pewne doświadczenie na arenie międzynarodowej. Dlaczego jednak to robią? Przede wszystkim ze względu na minimalizowanie kosztów, np. dotyczących wynajmowania lokali czy też utrzymywania pracowników. Ważny jest też dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej. W niektórych krajach są również znacznie bardziej atrakcyjne dopłaty rządowe. Podkreślmy, że jest to rozwiązanie opłacalne dla obu stron, jednak szczególnie zyski czerpie firma macierzysta. Oczywiście wiążą się z tym również pewne zagrożenia, a mianowicie na myśli mamy tutaj między innymi kwestie dotyczące sytuacji na rynku walut, kosztów transportu, napotykanie barier językowych czy też, w ostatnim czasie, problemy wywołanie pandemią koronawirusa. Kłopotliwa jest często różnica czasu. Do tego warto jeszcze wspomnieć o zagrożeniu, jakim jest kradzież własności intelektualnej czy też ryzyko na tle wizerunkowym.

Outsourcing i offshoring to pojęcia, które bez wątpienia są warte poznania. Mogą się one przydać zwłaszcza osobom, które prowadzą własny interes.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też

Dlaczego warto skorzystać z pomocy przy rekrutacji pracowników?

Dlaczego warto skorzystać z pomocy przy rekrutacji pracowników?

Outsourcing systemów informatycznych – jakie są zalety?

Outsourcing systemów informatycznych – jakie są zalety?

Outsourcing usług obsługi klienta: Jak budować lojalność klientów poprzez profesjonalną obsługę?

Outsourcing usług obsługi klienta: Jak budować lojalność klientów poprzez profesjonalną obsługę?

Outsourcing usług księgowych dla małych firm

Outsourcing usług księgowych dla małych firm

Zalety i wady outsourcingu usług IT

Zalety i wady outsourcingu usług IT

Czy opłaca się korzystać z usług utrzymania czystości?

Czy opłaca się korzystać z usług utrzymania czystości?

aa