Transport i magazynowanie towarów niebezpiecznych

Transport i magazynowanie towarów niebezpiecznych

Towary niebezpieczne to wszelkiego rodzaju przedmioty lub substancje, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa lub środowiska. Z uwagi na to istnieje wiele zasad, które regulują ich obsługiwanie oraz przygotowywanie do przewozu. Do nich zalicza się ADR, czyli międzynarodowa umowa dotycząca przewozu towarów niebezpiecznych, zawierająca liczne przepisy dla transportu drogowego dotyczące opakowani czy zabezpieczeń. A jak w praktyce wygląda transport i magazynowanie? 

Czym są towary niebezpieczne według ADR? 

Umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, czyli ADR to obszerny akt prawny. Obejmuje on swoim zakresem szereg dziedzin związanych z ich przewozem. W załączniku A znajdziemy podział wszystkich produkowanych na świecie materiałów niebezpiecznych na klasy zagrożeń. Znajdziemy tutaj: 

 • materiały i przedmioty wybuchowe, 
 • gazy, 
 • materiały ciekłe zapalne, 
 • materiały stałe zapale, 
 • materiały samozapalne, 
 • materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne, 
 • materiały utleniające i nadtlenki organiczne, 
 • materiały trujące i zakaźne,
 • materiały promieniotwórcze, 
 • materiały żrące, 
 • różne materiały i przedmioty niebezpieczne. 

Jakie są obowiązki uczestników przewozu towarów niebezpiecznych? 

ADR określa każdy etap przygotowania i realizacji przewozu  podziałem na obowiązku poszczególnych jego użytkowników. Pierwszą osobą jest nadawca towarów niebezpiecznych, który ma za zadanie sprawdzić, czy są one dopuszczone do przewozu zgodnie z ADR oraz znać ich charakterystykę, dzięki którym można dobrać odpowiednie opakowanie. przy transporcie większych ilości zobowiązany jest do dostarczenia kierowcy instrukcji bezpieczeństwa i przekazaniu wymaganych dokumentów przewozowych oraz towarzyszących. Oprócz tego: 

 • załadowca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy opakowania nie są uszkodzone oraz postępowania zgodnie z przepisami szczególnymi dla danego rodzaju towaru niebezpiecznego, 
 • pakujący jest zobowiązany do przestrzegania wymagań dotyczących warunków pakowania oraz znakowania, 
 • rozładowca jest zobowiązany do upewnienia się, że właściwy towar został rozładowany, a także sprawdzenia przed i podczas rozładunku, czy nie jest on uszkodzony. 

Czym wyróżnia się firma zajmująca się towarami niebezpiecznymi? 

Firmy świadczące profesjonalne usługi w zakresie ADR muszą wyróżniać się wieloma cechami. W końcu najważniejsze jest tutaj zapewnienie bezpieczeństwa zarówno ludziom, jak i środowisku. Z uwagi na to, przy podjęciu współpracy z przedsiębiorstwem świadczącym usługi w zakresie transportu i magazynowania towarów niebezpiecznych, zwróć uwagę na: 

 • przeszkolonych kierowców – muszą oni zachować szczególną ostrożność w obchodzeniu się z przewożonymi materiałami, a także znać i przestrzegać procedur określonych dla różnych ładunków niebezpiecznych, 
 • dostosowany magazyn – uwzględnia on wszystkie wymagania składowania ładunków niebezpiecznych, 
 • specjalistyczne ciężarówki – powinny być one przystosowane do wymagań przepisów ADR. 

Niezwykle ważna jest tutaj także dokumentacja przewodnika, która zagwarantuje szybki i bezproblemowy transport towarów w zgodzie z lokalnym prawem.  

Transport i magazynowanie materiałów niebezpiecznych jest ściśle regulowany. Wynika to z niemożności zapewnienia bezpieczeństwa ludziom oraz środowisku. Z uwagi na to powinieneś wiedzieć nie tylko, jakie obowiązki leżą po Twojej stronie w czasie przygotowania lub przewozu towarów niebezpiecznych, ale także jak wybrać odpowiednią firmę, która to zrobi. 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też

Dlaczego warto skorzystać z pomocy przy rekrutacji pracowników?

Dlaczego warto skorzystać z pomocy przy rekrutacji pracowników?

Outsourcing systemów informatycznych – jakie są zalety?

Outsourcing systemów informatycznych – jakie są zalety?

Outsourcing usług obsługi klienta: Jak budować lojalność klientów poprzez profesjonalną obsługę?

Outsourcing usług obsługi klienta: Jak budować lojalność klientów poprzez profesjonalną obsługę?

Outsourcing usług księgowych dla małych firm

Outsourcing usług księgowych dla małych firm

Zalety i wady outsourcingu usług IT

Zalety i wady outsourcingu usług IT

Czy opłaca się korzystać z usług utrzymania czystości?

Czy opłaca się korzystać z usług utrzymania czystości?

aa