Metody rozwoju potencjału pracowników

Metody rozwoju potencjału pracowników

Niezastąpiony i kompetentny team w firmie to znaczna część jej sukcesu. Warto dbać, by kadra była odpowiednio wyszkolona i posiadała niezbędną wiedzę i umiejętności. Jeśli jesteś zainteresowany metodami rozwoju potencjału pracowników i chciałbyś podnieść kwalifikacje załogi, koniecznie przeczytaj ten artykuł.

Czym jest potencjał pracownika i jego analiza?

Potencjał pracownika (ang. employee’s potential) obejmuje jego cechy i kompetencje, które mają świadczyć o tym, w jaki sposób będzie wykonywał swoje obowiązki i jak zaaklimatyzuje się w pracy. Należą do nich ogólny stan zdrowia oraz rozwój moralny, wykorzystanie nabytych umiejętności i zdolności w praktyce, poziom wiedzy ogólnej oraz tej specjalistycznej, potrzebnej w zawodzie. Ważna jest również motywacja i chęć stałego samorozwoju oraz nabyte doświadczenie. Czynnikiem wpływającym na potencjał jest ogół zachowań w nowych sytuacjach i sposób spełniania wymagań otoczenia. Suma potencjałów wszystkich pracowników w firmie przekłada się na jej funkcjonowanie. Dlatego inwestowanie w pracobiorców, jest niezwykle istotne dla prawidłowego rozwoju działalności. W tym celu wykonuje się analizę potencjału kadrowego, która pozwala na ocenę działań firmy, pod kątem pracy zatrudnionych w niej ludzi. Daje też możliwość poznania aspiracji pracowników, zaprezentowanie ich atutów oraz odkrycie słabych stron. Przeprowadzona analiza umożliwia znalezienie sposobu na udoskonalenie kadry. Do przykładowych metod analiz należą Metoda Assessment Center oraz Thomas International Management System. Pierwsza, pozwala na rzetelnie sprawdzenie przygotowania kandydata i jego zdolności do pracy, a druga na analizie profilu osobowego. Wykonuje pomiary czterech kluczowych cech: dominacji, komunikatywności, stabilizacji oraz adaptacji i na tej podstawie, ocenia potencjał pracownika.

Dlaczego warto rozwijać potencjał pracowników

Duży potencjał pracowników warunkuje dynamiczny rozwój biznesu i jego prawidłową pracę. Wkład w zasoby ludzkie, zwróci nam się w postaci rzetelnego wykonywania obowiązków przez zatrudnionych. Rozwój umiejętności sprawi, że staną się oni bardziej efektywni, a ich działania trafione, co polepszy pozycję firmy. Wyciągnięcie ręki do pracownika spowoduje, że będzie on lojalny, zaangażowany w życie całego biznesu oraz będzie mu zależało na jego sukcesie. Wykazanie zrozumienia i chęć pomocy w ich rozwoju, pozwoli zbudować silną więź między pracodawcą, a podwładnym i wykształci w nim poczucie przywiązania oraz oddania.

Kompetencje pracowników

Na jakie kompetencje i zdolności pracownika należy zwrócić szczególną uwagę, w celach rozwoju jego potencjału? Wszystko zależy od stanowiska, na jakim się znajduje, jednak niewątpliwie kluczowa jest umiejętność pracy w zespole, dostosowywanie się do wymagań innych i bezkonfliktowość. Istotną rolę odgrywają zdolności komunikacyjne, umiejętność nawiązywania kontaktu z klientami oraz pomoc w rozwoju innych pracowników. Ważna jest również elastyczność, odnajdowanie się w nowych sytuacjach oraz rozwój umiejętności przywództwa.

Jakie są metody rozwoju potencjału pracowników?

Istnieje wiele skutecznych metod, pozwalających na rozwój potencjału pracowników. Do najpopularniejszych należą:

  • szkolenia, które mają na celu przygotowanie potencjalnego pracownika do pracy, rozwinięcie posiadających już umiejętności lub przekwalifikowanie go;
  • wykłady, organizowane w celu przekazania kluczowych informacji i podanie przykładów działania;
  • rozmowy nauczające, pozwalające opracować materiał przy użyciu dialogu;
  • gry planistyczne, rozwiązujące powstałe problemy w firmie;
  • odgrywanie ról, w celu doskonalenia umiejętności społecznych;
  • coaching – polega na skorzystaniu z pomocy fachowca (coacha) z indywidualnym podejściem do pracownika. Jest oparty na rozmowie, radach i budowaniu pewności siebie oraz odnajdywaniu motywacji i inspiracji;
  • mentoring – działania, mające na celu opiekę nad pracownikiem; partnerska relacja, która polega na odkrywaniu i rozwijaniu jego potencjału, samoświadomości, doradzaniu i pomocy;
  • counselling – to nie tylko udzielanie porad, ale też pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych; podejście psychologiczne.

Należy pamiętać, że w rozwoju potencjału kadry, znaczną rolę odgrywa stosunek dyrektora, który powinien zwracać uwagę na potrzeby swoich pracowników i tworzyć aurę zaufania i wsparcia.

Zadowolony pracownik, wykazujący się niezbędnymi umiejętnościami, to skarb. Warto zwracać uwagę na kontakty międzyludzkie i dbać o rozwój swoich podwładnych, którzy w efekcie odpłacą się zaangażowaniem i dołożą wszelkich starań, aby firma się rozwijała.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też

Dlaczego warto skorzystać z pomocy przy rekrutacji pracowników?

Dlaczego warto skorzystać z pomocy przy rekrutacji pracowników?

Outsourcing systemów informatycznych – jakie są zalety?

Outsourcing systemów informatycznych – jakie są zalety?

Outsourcing usług obsługi klienta: Jak budować lojalność klientów poprzez profesjonalną obsługę?

Outsourcing usług obsługi klienta: Jak budować lojalność klientów poprzez profesjonalną obsługę?

Outsourcing usług księgowych dla małych firm

Outsourcing usług księgowych dla małych firm

Zalety i wady outsourcingu usług IT

Zalety i wady outsourcingu usług IT

Czy opłaca się korzystać z usług utrzymania czystości?

Czy opłaca się korzystać z usług utrzymania czystości?

aa