Jak znaleźć dobre szkolenie BHP?

Jak znaleźć dobre szkolenie BHP?

Kwestia BHP to w dzisiejszych czasach priorytet dla wielu firm. Wynika to z faktu, iż niezależnie od zajmowanego stanowiska, na każdego pracownika czekają różnorodne zagrożenia. Warto zatem wyjaśnić kilka fundamentalnych kwestii poprzez odpowiednie szkolenie. Jednak, na czym dokładnie polega oraz jak wybrać najlepszą firmę szkoleniową? 

Na czym polega szkolenie BHP? 

Jako przedsiębiorca z pewnością jesteś świadomy tego, że szkolenie BHP jest obowiązkowe – w końcu pracodawca nie może odpuścić do pracy osoby, która nie zna zasad BHP. Jednak, na czym tak naprawdę kwestia ta polega? Otóż szkolenie BHP dla pracownika obejmuje przekazanie wiedzy dotyczącej zasad i norm bezpieczeństwa oraz higieny pracy na danym stanowisku. Kwestie te są o tyle ważne, iż umożliwiają ochronę zdrowia i życia człowieka. W tym czasie każdy pracownik zostanie poinformowany m.in. o możliwych zagrożeniach związanych z konkretnym stanowiskiem pracy, a także ze sposobami ich uniknięcia. Co więcej, mają okazję zapoznać się ze specyfiką zajmowanego stanowiska. Każde szkolenie BHP musi odbywać się w godzinach pracy i niestety – nie jest bezterminowe. Jak zatem można je podzielić z uwagi na rodzaj lub czas obowiązywania? 

Rodzaje szkoleń BHP

Wiesz już, czym jest szkolenie BHP, jednak czy zdajesz sobie sprawę z tego, że przepisy prawa pracy wyróżniają dwa rodzaje szkoleń BHP – szkolenia wstępne i szkolenia okresowe? Każdy pracownik w firmie swoją przygodę rozpoczyna od szkolenia wstępnego, które przeprowadzane przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Obejmuje dwie części – instruktaż ogólny, skoncentrowany głównie na ogólnych przepisach BHP oraz stanowiskowy, odnoszący się do obowiązków na konkretnym stanowisku pracy. Kwestie te muszą być odpowiednio udokumentowane i przechowywane. Drugim rodzajem szkoleń BHP jest szkolenie okresowe. Jest to nic innego, jak powtórzenie szkoleń wstępnych i ma na celu zaktualizowanie oraz ugruntowanie wiedzy i umiejętności w obrębie zasad BHP. Zgodnie z prawem wykonuje się je co: 

  • 3 lata w przypadku kadry robotniczej, 
  • 5 lat dla pracowników inżynieryjno-technicznych, przedsiębiorców, kierowników oraz osób służby BHP,
  • 6 lat i dotyczy tylko pracowników administracyjno-biurowych.

Oczywiście każde szkolenie okresowe kończy się egzaminem oraz wydanym zaświadczeniem, które powinno być przechowywane w aktach osobowych pracownika.

Dobra firma przeprowadzająca szkolenia BHP – czyli jaka? 

W Twojej firmie trzeba przeprowadzić szkolenie BHP, a Ty nie wiesz, z jaką firma podjąć współpracę? Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27 lipca 2004 r. dokładnie określa kto i jak może je przeprowadzać. Oznacza to, że firma zewnętrzna jako organizator musi zapewnić: 

  • wykwalifikowanych wykładowców i instruktorów,
  • programy poszczególnych rodzajów szkoleń opracowane dla określonych grup stanowisk, 
  • odpowiednie warunki lokalowe, które dodatkowo uwzględniają wyposażenie sali wykładowej, do prowadzenia działalności szkoleniowo-dydaktycznej,
  • właściwy przebieg szkolenia, 
  • prowadzenie dokumentacji w postaci programów szkoleń, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów, rejestru wydanych zaświadczeń, 
  • wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP.

Każdy pracodawca musi zapewnić nie tylko bezpieczne, ale także higieniczne warunki do pracy. Przekłada się to na obowiązkowe przeprowadzenie odpowiedniego szkolenia BHP, które stanowi istotny element pracy. Pamiętaj zatem, aby wybrać do tego renomowaną firmę. 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też

Outsourcing usług obsługi klienta: Jak budować lojalność klientów poprzez profesjonalną obsługę?

Outsourcing usług obsługi klienta: Jak budować lojalność klientów poprzez profesjonalną obsługę?

Outsourcing usług księgowych dla małych firm

Outsourcing usług księgowych dla małych firm

Zalety i wady outsourcingu usług IT

Zalety i wady outsourcingu usług IT

Czy opłaca się korzystać z usług utrzymania czystości?

Czy opłaca się korzystać z usług utrzymania czystości?

Jak sprawić, aby nasi pracownicy czuli się docenieni?

Jak sprawić, aby nasi pracownicy czuli się docenieni?

Testowanie aplikacji internetowej – jak to wygląda?

Testowanie aplikacji internetowej – jak to wygląda?

aa