Egzekucja wierzytelności pieniężnych – jak się odbywa

Egzekucja wierzytelności pieniężnych – jak się odbywa

Egzekucja wierzytelności to swego rodzaju możliwość zaspokojenia wierzyciela w toku sądowego postępowania egzekucyjnego. Może ona występować w różnej formie – w tym z uwzględnieniem wierzytelności pieniężnych. Organ egzekucyjny ma prawo ją prowadzić w ramach pozyskiwania należności publiczno-prawnych, jednak czym dokładnie jest egzekucja wierzytelności pieniężnych i jak się odbywa?

Czym jest egzekucja wierzytelności pieniężnych?

W chwili, gdy dłużnik nie wskazuje dobrowolnej chęci do spłaty należność zasądzonej prawomocnym orzeczeniem sądu, możliwe w wielu przypadkach jest wdrożenie postępowania egzekucyjnego. Polega ono przede wszystkim na podjęciu szeregu działań, które zmierzają do zastosowania lub zrealizowania środka egzekucyjnego. Istnieje wiele rodzajów egzekucji wierzytelności, z czego może ona również przyjąć formę odebrania należności pieniężnych. Z uwagi na liczne możliwości jej przeprowadzenia, wyróżnić tutaj można pewien podział. W przypadku jej wykonania, dłużnikowi odebrane mogą zostać:

  • ruchomości,
  • nieruchomości lub ich część,
  • wynagrodzenie za pracę,
  • kwota odłożona na rachunku bankowym,
  • inne prawa majątkowe.

Jak przebiega proces egzekucji wierzytelności pieniężnych?

Postępowanie egzekucyjne to poważna sprawa, dlatego warto wiedzieć, jak przebiega. Wszystko rozpoczyna się od wpłynięcia wniosku, po którym komornik rejestruje całą sprawę. W następnej kolejności dłużnik otrzymuje zawiadomienie, w którym znajduje się informacja o rozpoczętym postępowaniu egzekucyjnym, treść tytułu wykonawczego, a także rodzaj wszczętego postępowania. Proces ten można podzielić na dwa etapy – zajęcie rzeczy lub prawa majątkowego oraz realizacja zajęcia. W przypadku:

  • ruchomości – zostaje sporządzony przez komornika odpowiedni protokół z wszelkimi informacjami,
  • nieruchomości – komornik składa wniosek do Wydziału Ksiąg Wieczystych o wpis z informacją o wszczęciu egzekucji i po oszacowaniu wartości następuje licytacja,
  • wynagrodzenia za pracę – możliwe jest zajęcie 50% wynagrodzenia przez komornika, gdy dłużnik otrzymuję wypłatę wysokości 5300 zł brutto z różnymi wyjątkami, takimi jak np. alimenty, wówczas pobierane jest 60% wynagrodzenia do spłaty długu – od pozostałych dłużników przejąć można tylko kwotę ponad minimalne wynagrodzenie.

Egzekucja wierzytelności pieniężnych, pomimo podobnych procedur różni się w przypadku ich przejmowania. Jednak warto wiedzieć, że komornik nie może zająć dłużnikowi wszystkich składników majątku. Wymienić tutaj można między innymi opał, jedzenie, przedmioty niezbędne do pracy zarobkowej czy przedmioty do wykonywania praktyk religijnych. A co w przypadku, kiedy dostanie się zawiadomienie, ale nie posiada się żadnych kwot wymaganych wobec dłużnika? Należy jak najszybciej zawiadomić organ egzekucyjny, że takowe wierzytelności zostały spłacone lub nigdy nie istniały, ale pod żadnym pozorem nie wolno ignorować wezwania.

Kto zajmują się egzekucją wierzytelności pieniężnych?

Postępowanie egzekucyjne stanowi czynność, która dąży do zaspokojenia wierzyciela. Podejmowane są różnego rodzaju środki w tym zakresie, które obsługiwane są przez organ egzekucyjny. Wyróżnić tutaj można sądy rejonowe oraz komorników, którzy zawsze działają przy określonym sądzie rejonowym. Natomiast samym wykonaniem jej zajmują się:

  • władze I instancji – urząd skarbowy lub inny organ administracji skarbowej,
  • władze II instancji – izby skarbowe (w granicach swojego terytorium).

Możliwość ścigania oraz pobrania wierzytelności pieniężnych mają również wszelkiego rodzaju zastępcze władze egzekucyjne, które zostaną do tego powołane. Do nich należą np. jednostki samorządu terytorialnego, jednak mogą działać tylko w ograniczonym zakresie. W dużej mierze czynnościami zajmuje się naczelnik urzędu skarbowego, który jest organem w pełni uprawnionym do stosowania wszelkiego rodzaju środków w przypadku wszczętego postępowania oraz ma prawo do zabezpieczenia należności.

Egzekucja wierzytelności pieniężnych to jedna z form zwrócenia długów wierzycielowi w toku postępowania procesu egzekucyjnego. Może być wykonywana na wiele sposobów oraz przez różne osoby. Jednak warto pamiętać, że pobrana kwota uzależniona jest indywidualnie od zarobków i sytuacji życiowej dłużnika.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też

Outsourcing usług obsługi klienta: Jak budować lojalność klientów poprzez profesjonalną obsługę?

Outsourcing usług obsługi klienta: Jak budować lojalność klientów poprzez profesjonalną obsługę?

Outsourcing usług księgowych dla małych firm

Outsourcing usług księgowych dla małych firm

Zalety i wady outsourcingu usług IT

Zalety i wady outsourcingu usług IT

Czy opłaca się korzystać z usług utrzymania czystości?

Czy opłaca się korzystać z usług utrzymania czystości?

Jak sprawić, aby nasi pracownicy czuli się docenieni?

Jak sprawić, aby nasi pracownicy czuli się docenieni?

Testowanie aplikacji internetowej – jak to wygląda?

Testowanie aplikacji internetowej – jak to wygląda?

aa