Czym jest ubezpieczenie wypadkowe?

Czym jest ubezpieczenie wypadkowe?

Wypadki chodzą po ludziach. Wśród licznych zawodów są branże, w których jest znacznie większe lub mniejsze ryzyko ulegnięcia wypadkowi czy chorobie zawodowej. Jednak, co to dokładnie oznacza? Najczęściej wiąże się z całkowitą, częściową lub czasową niezdolnością do pracy. W ramach ubezpieczenia wypadkowego możemy ubiegać się o różnego rodzaju świadczenia. Jednak, czym ono dokładnie jest i kogo obejmuje? 

Ubezpieczenie wypadkowe – co warto o nim wiedzieć? 

Ubezpieczenie wypadkowe stanowi rodzaj ubezpieczenia społecznego, który daje nam prawo do świadczeń w razie utraty zdolności do pracy. Za przyczynę wówczas podaje się wypadek przy pracy lub chorobę zawodową. Podobnie jak w przypadku innych składek, w tym ubezpieczeń emerytalnych czy chorobowych, ubezpieczenie wypadkowe wyrażone jest w procentach. Jest to kwota zmienna, a zależy od zagrożeń zawodowych, ich skutków (wypadkowość) oraz liczby osób zatrudniających zgłoszonych do ubezpieczenia. Tak naprawdę każdy pracownik musi mieć opłacone ubezpieczenie wypadkowe. Obowiązek ten spoczywa na pracodawcy, przez co jest on zobligowany do załatwienia wszelkich formalności, jeśli chce legalnie zatrudniać pracowników. A jakie świadczenia przysługują z tytułu ubezpieczenia wypadkowego? Otóż uwzględnia się tutaj: 

 • zasiłek chorobowy, 
 • zasiłek wyrównawczy,
 • odszkodowanie jednorazowe, 
 • rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rodzinną, 
 • rentę szkoleniową, 
 • świadczenia rehabilitacyjne, 
 • dodatek pielęgnacyjny, 
 • dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej. 

Kogo obejmuje, a kto nie podlega ubezpieczeniu wypadkowemu?

Można zastanowić się zatem, kogo ubezpieczenie wypadkowe obejmuje, a kto mu już nie podlega. Do tej pierwszej grupy zaliczyć można wszystkie osoby objęte również ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym. Oznacza to, że jeśli pracownik ma kilka tytułów do ubezpieczenia społecznego, to z każdego z nich opłacana jest składka wypadkowa. Natomiast wśród drugiej grupy wyróżnić można: 

 • osoby bezrobotne, pobierające zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie integracyjne, 
 • osoby, które wykonują pracę nakładczą
 • osoby przebywające na urlopie wychowawczym lub pobierających zasiłek macierzyński
 • osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem,
 • osoby pobierające m.in. świadczenie socjalne i szkoleniowe
 • żołnierzy niezawodowych w służbie czynnej (pomijając tych w służbie kandydackiej), 
 • posłów do Parlamentu Europejskiego, 
 • członkowie rad nadzorczych pobierających za to wynagrodzenie.

Dlaczego warto mieć ubezpieczenie wypadkowe? 

Ubezpieczenie wypadkowe to przydatna rzecz, gdyż obejmuje wiele świadczeń, niewchodzących już w zakres ubezpieczenia chorobowego. Ogranicza przede wszystkim skutki nieszczęśliwych wypadków przy pracy oraz daje pewność, że w razie wystąpienia takiej sytuacji, pracownik otrzyma świadczenie z ZUS. Należy jednak pamiętać, że dotyczy wypadków przy pracy, które uznawane są za nagłe zdarzenia wywołane przyczyną zewnętrzną, a jego skutkiem jest uraz lub śmierć. Zdarzenie to musi wystąpić w związku z wykonywaniem przez pracownika obowiązków zawodowych. A co uznaje się za branże podwyższonego ryzyka? Wyróżnia się tutaj przede wszystkim: 

 • górników, 
 • strażaków, 
 • żołnierzy, 
 • policjantów, 
 • pilotów, 
 • ratowników, 
 • pracowników budowlanych, 
 • dekarzy. 

Natomiast choroba zawodowa, która również jest uwzględniania przez ubezpieczenie wypadkowe, to choroba, która jest spowodowana szkodliwymi czynnikami występującymi w miejscu pracy lub sposobie wykonywania pracy. Za najczęstszy przykład podaje się tutaj nauczyciela.

Nigdy nie wiemy, co może się zdarzyć w pracy lub czy nie ulegniemy chorobie zawodowej. Z uwagi na to, warto zdawać sobie sprawę z faktycznego istnienia czegoś takiego, jak ubezpieczenie wypadkowe. 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też

Dlaczego warto skorzystać z pomocy przy rekrutacji pracowników?

Dlaczego warto skorzystać z pomocy przy rekrutacji pracowników?

Outsourcing systemów informatycznych – jakie są zalety?

Outsourcing systemów informatycznych – jakie są zalety?

Outsourcing usług obsługi klienta: Jak budować lojalność klientów poprzez profesjonalną obsługę?

Outsourcing usług obsługi klienta: Jak budować lojalność klientów poprzez profesjonalną obsługę?

Outsourcing usług księgowych dla małych firm

Outsourcing usług księgowych dla małych firm

Zalety i wady outsourcingu usług IT

Zalety i wady outsourcingu usług IT

Czy opłaca się korzystać z usług utrzymania czystości?

Czy opłaca się korzystać z usług utrzymania czystości?

aa