Wybór ubezpieczenia zawodowego OC – co powinna zawierać polisa?

Wybór ubezpieczenia zawodowego OC – co powinna zawierać polisa?

Wykupując ubezpieczenie, zapewniamy sobie pokrycie pewnych potrzeb majątkowych, które wynikają ze zdarzeń losowych, często niezależnych od naszego udziału. Firmy ubezpieczeniowe oferują różnego rodzaju ubezpieczenia w tym od odpowiedzialności cywilnej zawodowej, których zawarcie potwierdza polisa, stanowiąca swego rodzaju dokument między klientem a daną firmą. Zatem, czym dokładnie jest OC zawodowe i kto jest zobowiązany do posiadania tego dokumentu?

Czym jest ubezpieczenie zawodowe OC?

Ubezpieczenie OC to nic innego, jak polisa majątkowa, która chroni nas w momencie wyrządzenia szkody osobom trzecim, np. z tytułu wykonywania zawodu. Dzięki ubezpieczeniu zawodowemu OC możemy chronić swoich klientów przed skutkami błędów, przy jednoczesnej ochronie własnego majątku, gdyż nie wypłacamy wówczas odszkodowania z własnej kieszeni. Co więcej, warto je wykupić, gdyż:

 • zwiększa to wiarygodność wobec klientów i partnerów,
 • zmniejsza ryzyko prowadzenia działalności zawodowej,
 • samo ubezpieczenie jest dopasowane do naszych potrzeb poprzez możliwość wykupienia dodatkowych klauzul.

Kto jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia zawodowego OC?

Ubezpieczenie OC zawodowe, w określonych przez ustawę przypadkach, jest w Polsce obowiązkowe. Wśród zawodów, które podlegają temu obowiązkowi, wyróżnić można:

 • zawody prawnicze i im pokrewne, np. notariusze, doradcy prawni, komornicy, adwokaci czy radcy prawni,
 • pośredników ubezpieczeniowych, np. agenci ubezpieczeniowi oraz osoby prowadzące działalność brokerską,
 • księgowych, np. przedsiębiorcy wykonujący działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych czy podmioty uprawnione do badań sprawozdań finansowych,
 • zawody związane z gospodarką nieruchomości, np. rzeczoznawcy majątkowi, pośrednicy w obrocie nieruchomościami czy zarządcy nieruchomości,
 • osoby wykonujące usługi detektywistyczne oraz ochroniarskie, w tym również przedsiębiorcy ubiegający się o zawarcie umowy na prowadzenie działalności w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w portach lotniczych,
 • zawody medyczne, np. lekarze, dentyści, pielęgniarki czy położne, a także badacze, sponsorzy badać czy też działalności zajmującej się wyrobami medycznymi,
 • transport morski, np. właściciele statków oraz transport lotniczy, np. przewoźnicy lotniczy.

Wśród innych zawodów objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zawodowym znajdują się również opiekunowie do dzieci, organizatorzy imprez masowych czy architekci. Okazuje się jednak, że inne zawody, w tym fryzjerzy, kucharze, nauczyciele czy farmaceuci mogą wykupić dodatkowo tego rodzaju ubezpieczenie. Dzięki temu są w stanie zabezpieczyć się przed skutkami błędu zawodowego i ewentualnych kosztów z nich wynikających.

Ubezpieczenie zawodowe OC – co zawiera?

Przede wszystkim warto pamiętać, że ubezpieczenie zawodowe OC obowiązuje w czasie wykonywania pracy na terenie zakładu pracy. Jego wysokość zależy od wybranej przez nas kwoty, która definiuje również wysokość płaconej składki. Decydując się na ubezpieczenie, musimy pamiętać, że przedmiotem ubezpieczenia są:

 • czynności wykonywane w ramach zawodu przez ubezpieczonego,
 • nieszczęśliwe wypadki będące przyczyną szkód wyrządzonych osobom trzecim,
 • szkody wykazane w dokumencie ubezpieczenia zależne od wykonywanego zawodu,
 • koszty obrony sądowej przed roszczeniami poszkodowanego, postępowania sądowego oraz ekspertów.

Co więcej, można rozszerzyć swoje ubezpieczenie zawodowe OC o dodatkowe opcje, takie jak wypadku poza Polską czy zniszczenie dokumentów związanych z wykonywaniem zawodu. Oczywiście należy za nie dodatkowo zapłacić, jednak dzięki temu jesteśmy w stanie idealnie dopasować ubezpieczenie do specyfiki wykonywanego zawodu.

Wykupienie ubezpieczenia zawodowego OC zależy od rodzaju wykonywanej pracy. Warto dokładnie zastanowić się nad tym, którą ubezpieczalnię wybrać oraz co wchodzi w skład oferowanych przez nie polis.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też

Outsourcing usług obsługi klienta: Jak budować lojalność klientów poprzez profesjonalną obsługę?

Outsourcing usług obsługi klienta: Jak budować lojalność klientów poprzez profesjonalną obsługę?

Outsourcing usług księgowych dla małych firm

Outsourcing usług księgowych dla małych firm

Zalety i wady outsourcingu usług IT

Zalety i wady outsourcingu usług IT

Czy opłaca się korzystać z usług utrzymania czystości?

Czy opłaca się korzystać z usług utrzymania czystości?

Jak sprawić, aby nasi pracownicy czuli się docenieni?

Jak sprawić, aby nasi pracownicy czuli się docenieni?

Testowanie aplikacji internetowej – jak to wygląda?

Testowanie aplikacji internetowej – jak to wygląda?

aa