Ważności szkoleń BHP w miejscu pracy

Ważności szkoleń BHP w miejscu pracy

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić swoim pracownikom bezpieczeństwo w miejscu pracy i poinformować ich o wszelkich zagrożeniach z nią związanych oraz dać odpowiednie wytyczne. Dlatego, tak ważne jest przeprowadzanie szkoleń BHP. Przeczytaj artykuł, żeby dowiedzieć się, co ile powinny się odbywać, kto się tym zajmuje i jakie kary grożą za brak ich przeprowadzenia.

Szkolenie BHP – co to jest i na czym polega?

Szkolenie BHP (czyli szkolenie z bezpieczeństw i higieny pracy) to ogół wszystkich przepisów, zasad i warunków, obowiązujących w określonym miejscu pracy. Pozwala zminimalizować ryzyko wypadków związanych z niewiedzą pracowników, troszczy się o higienę pracy oraz walczy z występowaniem chorób zawodowych. Występują dwa rodzaje szkoleń BHP – wstępne i okresowe. Pierwszy typ organizuje się dla nowych pracowników, zanim ci zaczną pracę. Pozwala im poznać zasady bezpieczeństwa panujące w firmie. Szkolenie wstępne składa się z instruktażu ogólnego i stanowiskowego. Minimalny czas trwania to 2 godziny zegarowe. Jest ono ważne maksymalnie 12 miesięcy, a w przypadku kadry kierowniczej – pół roku. Powinno być udokumentowane, a nowy pracownik musi podpisać stosowne oświadczenie. Szkolenia okresowe są obowiązkowe dla pracodawców i kierowników, brygadzistów, robotników – szczególnie w pracach, w których istnieje wysokiego ryzyko wypadków i uszkodzeń zdrowia. Trzeba je przeprowadzić w przeciągu roku od zatrudnienia pracownika, a w przypadku stanowisk kierowniczych – w okresie 6 miesięcy. Odbywają się one cyklicznie:

  • raz na 3 lata w przypadku stanowisk robotniczych, a gdy istnieje wysokie niebezpieczeństwo w pracy co rok;
  • raz na 5 lat – reszta stanowisk.

Szkolenie okresowe odbywają się w postaci kursów, seminariów lub samokształcenia kierowanego. Dowiesz się z niego:

  • jakie obowiązują przepisy i zasady w miejscu pracy;
  • poznasz zagrożenia z nią związane;
  • nauczysz się, jak postępować w razie wypadku lub niebezpiecznych sytuacji.

Zarówno, jak szkolenie wstępne, ten typ również musi być udokumentowany, tym razem w postaci egzaminu.

Kto może przeprowadzać szkolenia BHP?

Szkolenie BHP powinna przeprowadzić osoba, która posiada w tym temacie szeroką wiedzę, doświadczenie zawodowe i przeszła przygotowanie dydaktyczne. Nie jest wymagany dyplom konkretnego kierunku czy uczelni, może być to np. technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Niektóre przedsiębiorstwa zatrudniają na stałe takich fachowców z odpowiednimi kwalifikacjami, jednak istnieje również możliwość wynajęcia osoby lub firmy z zewnątrz. W tym celu korzysta się z usług outsourcingu BHP. Jest to opłacalne finansowo i przynosi oczekiwane efekty. Pracownicy takich firm, odznaczają się niezbędną wiedzą i praktyką oraz znają obowiązujące przepisy. Szkolenie przeprowadzone przez firmy outsourcingu BHP odznaczają się wysoką skutecznością i profesjonalizmem. Zajmą się oni odpowiednim przygotowaniem pracowników oraz zadbają o konieczną dokumentację. Jest to świetne rozwiązanie dla firm, które nie dysponują wykwalifikowanymi w tej dziedzinie osobami, chcą zaoszczędzić i stawiają na jakość usługi.

Konsekwencje braku szkoleń BHP

Skoro tak ważne jest przeprowadzanie szkoleń, za niespełnienie tego obowiązku firma ponosi adekwatne kary. Za brak sumienności i lekceważenie szkoleń BHP, pracodawca może dostać grzywnę wynoszącą od 1 tys. do 30 tys. złotych. Jeśli firma dwukrotnie uchyli się od tego obowiązku i złamie, któreś z postanowień Kodeksu Pracy, w przeciągu 2 lat od ostatniego wykroczenia, będzie musiała zapłacić karę 5 tys. złotych. Ponadto, w przypadku gdy sprawa trafi do sądu, pracodawca zapłaci za każde kolejne przewinienie 10 tys. złotych. Natomiast, gdy jest on osobą prawną lub prowadzona przez niego jednostka nie ma osobowości prawnej – kara wyniesie nawet do 50 tys. złotych. Jeśli mimo wielu kar, przedsiębiorstwo nadal uchyla się od obowiązków, mandat może wynieść od 50 tys. do 200 tys. zł (ta najwyższa kwota dotyczy osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej). Pracownicy, którzy z powodu nieprzeprowadzenia szkoleń BHP i nieprzygotowania do stanowiska pracy, ulegną wypadkowi lub uszczerbku na zdrowiu, mają prawo żądać od pracodawcy odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty.

Zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa jest niezwykle istotne dla firmy i jej funkcjonowania. By uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji i kosztów, związanych z lekceważeniem przepisów BHP, należy zadbać o ten aspekt. Warto zastanowić się nad outsourcingiem BHP, który zaowocuje dokładnym przygotowaniem podwładnego do wykonywania swojej pracy.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też

Dlaczego warto skorzystać z pomocy przy rekrutacji pracowników?

Dlaczego warto skorzystać z pomocy przy rekrutacji pracowników?

Outsourcing systemów informatycznych – jakie są zalety?

Outsourcing systemów informatycznych – jakie są zalety?

Outsourcing usług obsługi klienta: Jak budować lojalność klientów poprzez profesjonalną obsługę?

Outsourcing usług obsługi klienta: Jak budować lojalność klientów poprzez profesjonalną obsługę?

Outsourcing usług księgowych dla małych firm

Outsourcing usług księgowych dla małych firm

Zalety i wady outsourcingu usług IT

Zalety i wady outsourcingu usług IT

Czy opłaca się korzystać z usług utrzymania czystości?

Czy opłaca się korzystać z usług utrzymania czystości?

aa